Nobel Qardaşlarının II Beynəlxalq Tədqiqat-İnnovativ Konfransı

13-14 sentyabr 2013-cü il, İsveç, Stokholm

 

Vacib tarixlər:

Müraciət üçün son tarix: 30 iyun 2013-cü il

Tezislərin seçilməsi: 15 iyul  2013-cü il

Məqalələrin təqdim edilməsi: 15 avqust  2013-cü il

Məqalələrin konfransın veb-saytında yerləşdirilməsi: 30 avqust 2013-cü il