Nobel Qardaşlarının II Beynəlxalq Tədqiqat-İnnovativ Konfransı

13-14 sentyabr  2013-cü il, İsveç, Stokholm